Moody’s zlepšila výhľad slovenskej ekonomiky, očakáva jej rast

Ratingová agentúra Moody’s zlepšila odhad vývoja slovenskej ekonomiky, keď zmenila ratingový výhľad SR zo stabilného na pozitívny. Samotný dlhodobý rating Slovenska zostáva nezmenený na úrovni A2.

Objem investícií sa zvyšuje

Agentúra vysvetľuje zlepšenie výhľadu SR najmä očakávaným rýchlym ekonomickým rastom v najbližších troch rokoch a znižujúcim sa dlhom verejného sektora v pomere k veľkosti ekonomiky.

V roku 2019 by podľa odhadov Moody’s malo tempo rastu slovenskej ekonomiky dosiahnuť 4 %, a to vďaka zvyšujúcemu sa objemu investícií, rastúcej výrobnej kapacite v automobilovom priemysle, ako aj v dôsledku zvyšujúcej sa kúpnej sily a spotreby domácností. Nezamestnanosť má v budúcom roku dosiahnuť historicky najnižšiu úroveň 6,5 %.

Agentúra vyzdvihuje tiež rýchlo sa znižujúci deficit verejných financií, ktorý za rok 2016 vláda plánuje udržať pod 2 % HDP. V roku 2020 agentúra očakáva, že Slovensko dosiahne vyrovnaný rozpočet. K znižovaniu dlhu a dosiahnutiu vyrovnaného rozpočtu majú prispieť opatrenia vlády na zlepšenie výberu daní a zlepšujúca sa efektívnosť vládnych výdavkov. Podľa odhadov Moody’s by mal vďaka týmto opatreniam a rýchlemu ekonomickému rastu verejný dlh do roku 2020 klesnúť na približne 46 % HDP.

TOP videá

Upozorňujú na externé šoky

"Hodnotenie Moody’s je odmenou nielen pre nás, ktorí reprezentujeme a staráme sa o verejné financie, ale aj pre celý súkromný biznis, pretože si treba uvedomiť, že rating ovplyvňuje cenu peňazí, výšku úrokov aj pre našich súkromných investorov, pre naše fabriky a pre všetkých tých, ktorí dávajú ľuďom prácu. Takže lepšie hodnotenie je dobrá správa, ktorá nie je ničím iným, len odpoveďou na to, že sme na správnej ceste," zhodnotil minister financií Peter Kažimír.

Ratingové rozhodnutie Moody’s je podporené rýchlou konvergenciou slovenskej ekonomiky k EÚ, zdravým bankovým sektorom, nízkym politickým rizikom a zlepšujúcimi sa verejnými financiami. Na druhej strane agentúra upozorňuje, že Slovensko je malá otvorená ekonomika, ktorá je zraniteľná externými šokmi.

Moody’s je tento rok už tretou agentúrou, ktorá verí slovenskej ekonomike a jej ďalšiemu vývoju. Agentúra Standard and Poor’s v januári tohto roku potvrdila SR rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom, Fitch Ratings vo februári potvrdila rating tiež na úrovni A+ so stabilným výhľadom.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá