V rozvoji vidieka sme s Čechmi zajedno. Vzniklo memorandum o spolupráci

Aktualizované:
Slovenská a Česká republika budú aj naďalej blízkymi partnermi v oblasti rozvoja vidieka. Predstaviteľky príslušných rezortov oboch krajín potvrdili svoju úzku spoluprácu podpisom memoranda na najbližšie obdobie.

O spoločný projekt je záujem

"Musíme s potešením konštatovať, že z minulého programového obdobia bolo na cezhraničnú spoluprácu, ktorá sa mimochodom týka 5 miliónov obyvateľov na jednej a druhej strane hranice a zaberá územie takmer 33.000 km2, vyčerpaných na spoločné projekty 92 %. Je to dosť, ale stále nie toľko, koľko by sme si predstavovali. Dúfame, že v novom programovom období, kde je okolo 90 miliónov eur a je k dnešnému dňu pripravených 253 projektov, sa alokácia vyčerpá vo väčšej miere ako v minulom programovom období," povedala Matečná.

Podľa Šlechtovej bolo v programovom období 2007 až 2013 podporených 321 projektov. "Za českú stranu musím povedať, že by sme boli veľmi radi, keby sa nám podarilo zvýšiť percento čerpania nad 95 %. Zápasili sme sa však s niektorými administratívnymi problémami. Budem preto rada, ak sa takéto problémy v novom programovom období 2014 až 2020 vyriešia," doplnila Šlechtová.

Aktuálnych vyše 250 prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok hovorí podľa slov generálnej riaditeľky sekcie cezhraničnej spolupráce MPRV SR Kataríny Mihaľovej o veľkom záujme o spoločný program. "V novom programovom období sa budeme zameriavať na tri prioritné oblasti, a to na vzdelávanie pre podporu trhu práce, ako aj na podporu ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva. Treťou prioritou bude inštitucionálna spolupráca medzi obcami a mestami," dodala Mihaľová.

TOP videá

Jeden z najúspešnejších programov

Podľa MPRV príprava nového programu Interreg V-A medzi Slovenskou republikou a Českou republikou pre programové obdobie 2014 až 2020 začala vo februári 2012. Podieľali sa na nej zástupcovia slovenských aj českých programových partnerov.

Ciele programu vychádzajú predovšetkým z potrieb pohraničného územia oboch krajín. Alokovaných 90,1 milióna eur operačného programu reflektuje skúsenosti s podporou cezhraničnej spolupráce v programovom období 2007 až 2013 a kvalifikovaný odhad potrieb a dopytu po jednotlivých typoch intervencií po roku 2013. Spoločná hranica medzi SR a ČR je dlhá 251,8 km. Na území tohto prihraničného regiónu žije takmer 5 miliónov obyvateľov na ploche viac ako 32.000 km2.

Operačný program Interreg SR – ČR patrí podľa MPRV k najúspešnejšie čerpaným operačným programom obdobia 2007 až 2013. Na spoločné projekty programu sa z celkovej alokácie programu vyčerpali finančné prostriedky vo výške 85,3 milióna eur, čo predstavuje 91,99-% čerpanie alokácie programu. Prakticky sa ukončilo 321 projektov.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá