Europarlament schválil prísnejšie kontroly potravín

Europarlament schválil prísnejšie kontroly potravín
Zdroj foto: SITA/AP
Poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu podporili legislatívny návrh, ktorý sprísni kontroly potravín v celom potravinovo-dodávateľskom reťazci. Na konečnom texte nových pravidiel sa poslanci dohodli minulý rok v júni s holandským predsedníctvom v Rade EÚ.

Škandál s konským mäsom

Nové nariadenie zavedie komplexný, integrovaný a efektívnejší systém inšpekcií zameraných na kontrolu dodržiavania pravidiel, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť potravín a krmív, ochranu rastlín pred škodcami, ekologickú produkciu bio potravín, výrobu produktov chránených zemepisnými označeniami EÚ a na veterinárne požiadavky.

"Po škandále s konským mäsom mali spotrebitelia pochybnosti týkajúce sa vystopovateľnosti potravín a integrity mäsového dodávateľského reťazca. Parlament prijal text, ktorý umožní kompetentným orgánom účinne bojovať proti podvodným praktikám," uviedla spravodajkyňa pre toto nariadenie, rakúska socialistická poslankyňa Karin Kadenbachová.

Poslankyňa ocenila, že sa EP podarilo posilniť kapitolu o presadzovaní predpisov, najmä v súvislosti s pokutami, ktoré budú ukladané v prípadoch úmyselného porušenia pravidiel.

Nové pravidlá prinášajú nasledovné zmeny:

- komplexný záber na dodávateľský reťazec poľnohospodárskych a potravinových produktov (kontrola potravín, krmív, pravidlá na ochranu rastlín pred škodcami, používanie pesticídov, starostlivosť o zvieratá, výrobky chránených zemepisnými označeniami a predpisy vzťahujúce sa na bio potraviny);
- neohlásené inšpekcie vo všetkých sektoroch;
- efektívnejšie postupy proti podvodným alebo zavádzajúcim praktikám;
jasnejšie podmienky pre dovoz zvierat a poľnohospodárskych produktov z tretích krajín na trh EÚ;
- kontroly zo strany Európskej komisie v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách, z ktorých sa poľnohospodárske produkty dovážajú na trh EÚ.
Nové pravidlá by mali zvýšiť ochranu spotrebiteľov a čestných producentov pred rizikami porušovania pravidiel kdekoľvek v potravinovom dodávateľskom reťazci.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá