Žiadosti o eurofondy po novom posúdia náhodne pridelení hodnotitelia

Žiadosti o eurofondy po novom posúdia náhodne pridelení hodnotitelia
Zdroj foto: SITA/AP
Žiadosť o nenávratný príspevok z eurofondov prejde zmenou. S návrhom prišiel Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, ktorý sa rozhodol zaviesť do praxe viacero návrhov od Nadácie Zastavme korupciu.

Chcú transparentnejší systém

„Na papieri eurofondy na Slovensku nefungujú úplne zle, na úrovni pravidiel sme už pomerne štandardná krajina. Problémy sa často začínajú vtedy, keď sa majú tieto pravidlá uplatňovať. Jednotlivé ministerstvá si ich vysvetľujú rozdielne, čo celý systém robí neprehľadným a vytvára priestor pre korupciu,“ uviedol analytik nadácie Matej Hruška.

Úradu preto predstavili viacero malých zmien, cez ktoré chcú eurofondový systém „postrčiť“ k tomu, aby bol otvorenejší, transparentnejší a správal sa štandardne. Ide napríklad o zmeny v systéme schvaľovania národných projektov.

„Z hľadiska obmedzovania priestoru pre korupciu sú dôležité opatrenia súvisiace s tým, ako a komu sa prideľujú na hodnotenie žiadosti o finančný príspevok,“ doplnil Hruška.

Návrhy zavádzajú do praxe

Úrad sa s niektorými návrhmi nadácie stotožnil a viaceré z nich už zavádza do praxe. „Jedným z nich je náhodné prideľovanie žiadostí hodnotiteľom vo všetkých operačných programoch. Cieľom je, aby prostredníctvom ITMS2014+ bola náhodným spôsobom pridelená žiadosť o nenávratný finančný príspevok odbornému hodnotiteľovi, bez akékoľvek zásahu riadiaceho orgánu,“ opísala riaditeľka komunikačného odboru úradu Janka Burdová.

Úrad podpredsedu vlády podľa nej vidí pridanú hodnotu vo zverejňovaní zámerov národných projektov na jednom mieste, na portáli www.partnerskadohoda.gov.sk, a podnikne kroky smerujúce k naplneniu tohto opatrenia.

„Rovnako ako navrhuje Nadácia Zastavme korupciu, presadzujeme potrebu posilnenia kontrolných kapacít orgánov zabezpečujúcich ochranu finančných záujmov Európskej únie na Slovensku,“ priblížila Burdová.

Súhlasia so sprísňovaním dohľadu

ÚPVII súhlasí aj s potrebou ďalšieho sprísňovania dohľadu nad implementáciou národných projektov. V súčasnosti schvaľuje každé písomné vyzvanie pre národný projekt a posudzuje dôvody, prečo riadiaci orgán uprednostnil túto formu namiesto dopytovo orientovanej výzvy, ako aj prínos projektu k dosahovaniu cieľov.

Šéfka komunikácie zároveň pripomenula, že Pellegrini už vlani inicioval zavedenie povinného menšinového zastúpenia štátu v monitorovacích výboroch pre väčšiu transparentnosť a dohľad verejnosti či dvojkolovosť výziev s cieľom finančnej úspory a zníženia byrokracie.

„Časový rámec na zakotvenie pripravovaných dohodnutých opatrení, ktorými sa ÚPVII bude zaoberať, je prvý polrok 2017. Pravidelné pracovné stretnutia s nadáciou budú prebiehať na týždennej báze,“ uzavrela Burdová.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá