Nadácia TA3

Pomôžte Nikole, ktorá potrebuje drahý liek

Niekedy sa človek dostane do zúfalej situácie a potrebuje pomoc dobrých ľudí. Nikola Kubišová z Púchova má 27 rokov, cystickú fibrózu a bez kyslíka už nemôže dýchať. Jej stav sa každým dňom zhoršuje. Zlepšiť ho, a vrátiť ju tak do normálneho života, by mohol jedine liek KAFTRIO od americkej farmaceutickej spoločnosti Vertex.

Mesačná dávka tohto lieku stojí vyše 20-tisíc eur a brať ho Nikola musí dlhodobo. Keďže žiadosť o preplatenie jej zdravotná poisťovňa zamietla s odôvodnením, že liek na Slovensku nie je kategorizovaný, pomôcť sa jej rozhodla Nadácia TA3.

Vy sympatickej Nikolke môžete pomôcť tým, že sa zapojíte do charitatívnej online dražby na www.soga.sk od 30. septembra do 6. októbra. Aukčná spoločnosť ponúka vzácne športové predmety, ktoré do dražby pre Nikolu ochotne venovali tí najúspešnejší športovci.

Ak sa nechcete zapojiť do aukcie, môžete prispieť ľubovoľnou finančnou čiastkou na transparentné číslo účtu pod názvom Život s CF ( SK73 0900 0000 0051 7347 5453 ). Účet bol vytvorený IBA PRE NIKOLU. Kompletný výťažok bude do posledného centu využitý na kúpu život zachraňujúceho lieku.

Cystická fibróza je v povedomí verejnosti stále veľmi málo známa napriek tomu, že sa môže týkať každého. Jeden z 23 ľudí je totiž nositeľom génu cystickej fibrózy bez toho, aby o tom vedel. Až keď sa spoja dvaja nositelia tohto génu, majú štvrtinovú šancu, že sa im narodí dieťa s touto diagnózou. No a na ňu sa na Slovensku umiera vo veľmi mladom veku. O téme sme sa porozprávali s pneumologičkou Evou Bérešovou a s Katarínou Štepánkovou z CF Asociácie.

____________________________________________________

Káčer na bicykli 2020

V čase mimoriadnej situácie urobil Peter Káčer mimoriadne rozhodnutie. Opäť bicykloval pre tých, ktorí to potrebujú, tentokrát však mimoriadne sám. Už siedmy rok išiel na hranicu svojich síl, aby pomáhal ľuďom s vážnymi zdravotnými problémami. Pridajte sa aj vy! Pošlite sms v hodnote 1 € na číslo 832. Vďaka Vašej podpore môže Nadácia TA3 meniť životy ľudí k lepšiemu.

Všetky novinky, podrobnosti a informácie sa dozviete na webstránke kacer2020.ta3.com.

Komu Nadácia TA3 pomáha

Nadácia TA3 pomáha ľuďom s fyzickým či mentálnym hendikepom, sociálne slabým a znevýhodneným jednotlivcom a rodinám, ako aj organizáciám s humanitárnym, sociálnym a charitatívnym zameraním. Podáva pomocnú ruku tam, kde zvyčajne zlyháva štát. Príbehy tých, pre ktorých Peter Káčer bicykluje a ktorým pomáha, sú  príkladmi množstva problémov, kde mimovládne organizácie suplujú úlohu štátu. Zmyslom pomoci Nadácie TA3 je meniť životy ľudí k lepšiemu.

Staňte sa pravidelným prispevateľom

V prípade, že sa chcete stať pravidelným prispievateľom Nadácie TA3, pošlite SMS s textom ANO na číslo 832. V prípade, že chcete svoje pravidelné prispevanie zrušiť, pošlite SMS s textom STOP na číslo 832.

Názov nadácie: Nadácia TA3

Sídlo nadácie: Gagarinova 12, 820 15 Bratislava
č. ú.: SK07 1100 0000 0029 2712 3400
IČO: 42257760

Nadácia je založená výlučne na podporu a propagáciu verejnoprospešného účelu.
Účelom nadácie je:

- individuálna podpora sociálne slabých znevýhodnených občanov

- podpora organizácii zaoberajúcich sa deťmi, dospelými osobami, ako aj seniormi

- aktuálna pomoc pri živelných katastrofách a hromadných nešťastiach

Svoj účel plní nadácia najmä poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov aštipendií jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, zdravotníckym a vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby.

Zakladateľom nadácie je spoločnosť: C.E.N. s.r.o., so sídlom Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35 780 886, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21029/B.

Kontakt:
Mgr. Peter KÁČER
správca Nadácie TA3
Gagarinova 12
P. O. BOX 31
820 15 Bratislava

Mobil: +421 915 396 618
Fax: +421 2 4820 3549
E-mail: kacer@ta3.com, nadacia@ta3.com
Web: nadacia.ta3.com

Portrét s Petrom Káčerom

Správca Nadácie TA3 získal prestížne ocenenie Krištáľové krídlo

 

Podporené žiadosti

Podporené žiadosti 2017

Výročné správy:

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2011

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2012

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2013

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2014

Záverečná správa VZ 9.10.2015-1.10.2017

Vyúčtovanie

Vyúčtovanie verejnej zbierky od 14.7.2014 do 10.8.2014

Predbežná správa verejnej zbierky od 8.10.2014 do 8.10.2015

Vyúčtovanie verejnej zbierky od 8.10.2014 do 8.10.2015

Predbežná správa verejnej zbierky 2015 - 2016

Rozhodnutie o predĺžení verejnej zbierky

Povolenie verejnej zbierky

Daňové priznanie

Ak chcete venovať 2% z daní pre Nadáciu TA3, stiahnite si nasledovné formuláre