Nadácia TA3

Káčer na bicykli 2020

V čase mimoriadnej situácie urobil Peter Káčer mimoriadne rozhodnutie. Bude opäť bicyklovať pre tých, ktorí to potrebujú, tentokrát však mimoriadne sám. Už siedmy rok ide na hranicu svojich síl, aby pomáhal ľuďom s vážnymi zdravotnými problémami. Pridajte sa aj vy! Pošlite sms v hodnote 1 € na číslo 832. Vďaka Vašej podpore môže Nadácia TA3 meniť životy ľudí k lepšiemu.

Charitatívna akcia Káčer na bicykli sa začína 27. júna 2020. Všetky novinky, podrobnosti a informácie sa dozviete na webstránke kacer2020.ta3.com.

Napísali o nás

Generálny partner COOP Jednota: Káčera nezastaví ani koronavírus

Peter Káčer, ambasádor projektu Káčer na bicykli, sa opäť vydá na cesty. Ani pandémia mu nezabránila v tom, aby verejne upozornil na potrebu nezištnej pomoci pre ťažko zdravotne postihnutých. Vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu bude bicyklovať sám, bez prítomnosti verejnosti. Generálnym partnerom nadačného projektu je aj tento rok COOP Jednota, ktorá program podporuje sumou 60 000 eur.

Projekt, počas ktorého Peter Káčer cestuje po Slovensku na špeciálne upravenom bicykli a motivuje zdravých ľudí pomáhať, spojil v minulých rokoch celú krajinu. Inšpiratívny muž trpiaci detskou obrnou bude aj počas tohtoročného siedmeho ročníka sedem dní bicyklovať na podporu siedmych rodín, ktoré sa obrátili na Nadáciu Ta3 so žiadosťou o pomoc.

„Uplynulé mesiace naplno ukázali, aký krehký je život človeka a akí nesmierne dôležití sú pre nás lekári, záchranári, policajti, hasiči či predavači. K hrdinom dnešných dní, ako sme si ich zvykli nazývať, by som rád pridal aj  ľudí na prvý pohľad nenápadných, no s obrovským srdcom a vôľou nezištne pomáhať. Takýmto človekom s veľkým Č je pán Peter Káčer, ktorý už niekoľko rokov s vypätím všetkým síl bicykluje po celom Slovensku, aby verejne ukázal, že medzi nami žijú ľudia, ktorí potrebujú pomocnú ruku nás všetkých. Veľmi ma teší, že COOP Jednota je každoročne hrdým partnerom tohto projektu. Myšlienka vzájomnej pomoci stála za zrodom družstevníctva a som rád, že jej hodnota rokmi nevybledla,“ uviedol Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko a zároveň – rovnako ako Peter Káčer - nositeľ Krištáľového krídla za filantropiu.

Peter Káčer najazdí počas siedmich etáp stovky kilometrov. Napriek tomu, že sám potrebuje intenzívnu zdravotnú starostlivosť, pomoc druhým povýšil nad vlastné potreby. „Dosah pandémie na našu spoločnosť je obrovský po zdravotnej, sociálnej aj ekonomickej stránke. Medzi nami však žijú ľudia, ktorí s osudom dennodenne bojovali aj pred novým koronavírusom a obmedzením lekárskej starostlivosti sa im ešte priťažilo. Na pomoc druhých sú doslova odkázaní, preto nás potrebujú ešte viac, ako kedykoľvek predtým,“ zdôvodnil Peter Káčer štart siedmeho ročníka.

Počas celého týždňa sa verejnosť bude aj prostredníctvom Televízie TA3 zoznamovať so siedmymi príbehmi, ktoré môžu záujemcovia podporiť prázdnou sms v hodnote 1 €. Počas doterajších šiestich rokov sa Nadácii TA3, ktorá projekt zastrešuje, podarilo vyzbierať viac ako jeden milión eur.

„Koronavírus našu spoločnosť po každej stránke silno zasiahol. Zároveň však ukázal, že v ťažkých chvíľach si vieme byť vzájomne oporou. Verím v ľudské dobro a preto verím, že obdivuhodné činy pána Káčera oslovia širokú verejnosť, ktorá sa zapojí sa do tohto jedinečného projektu,“ povedal Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty a správca Nadácie COOP Jednota.

Združenie miest a obcí Slovenska: Káčer sám počas 7 dní prejde 7 etáp pre 7 príbehov

Na prelome júna a júla sa správca Nadácie TA3 Peter Káčer opäť vyberie na svojom špeciálne upravenom bicykli po Slovensku, aby pomáhal a motivoval k pomoci aj iných. Športovec  s hendikepom, filantrop a ambasádor projektu Káčer na bicykli bude už siedmy rok po sebe bicyklovať v mene pomoci ľuďom, ktorí sa obracajú so svojimi žiadosťami na Nadáciu TA3. Počas siedmych dní prejde sedem etáp, z ktorých každá bude venovaná konkrétnej rodine či jednotlivcovi. Peter Káčer bude bicyklovať pre deti, ktoré sa narodili so zdravotnými problémami a potrebujú nákladnú liečbu, ale aj pre niekoľkých dospelých mladých ľudí, odkázaných na pomoc rodiny a okolia. Ich životné osudy, potreby, radosti aj trápenia sú každoročne prezentované formou príbehov vo vysielaní Televízie TA3 a na webe podujatia Káčer na bicykli.

Príprava a plánovanie aktuálneho ročníka charitatívnej cyklotour bolo v neistých a ťažko predvídateľnom období vrcholiacej pandémie. Nadácia TA3 a Peter Káčer sa preto museli pripraviť na viacero variantov podujatia. Skloňovalo sa najmä bezpečnostné a epidemiologické hľadisko. Isté bolo len jedno: Káčer na bicykli určite bude aj v roku 2020. Lebo aj napriek koronakríze  je vzájomná ohľaduplnosť, empatia, rešpekt a najmä pomoc odkázaným potrebná a žiadne opatrenia ju nemôžu dať na vedľajšiu koľaj záujmu. Napokon zvíťazil návrh uskutočniť charitatívne podujatie vo formáte, aký doteraz ešte nebol a má v sebe aj silnú symboliku. Peter Káčer pôjde sám – na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, keď ho sprevádzali stovky cyklistov a atmosféru podujatia dopĺňali vystúpenia umelcov a detí nielen na námestiach obcí a miest, ale aj pozdĺž trasy. Správca Nadácie TA3 odštartuje svoju charitatívnu tour 27. júna na Spiši a ukončí ju 3. júla na západnom Slovensku. Jeho cestu bude celý týždeň monitorovať vo svojom vysielaní Televízia TA3.

Príprava tohto podujatia – bez ohľadu na to, či má masový charakter ako v predchádzajúcich rokoch, alebo je v špeciálnom režime osamoteného cyklistu – by nebola možná bez spolupráce s partnermi. Okrem tradičného podporovateľa Káčera na bicykli, spoločnosti COOP Jednota, je to Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré každoročne vychádza Nadácii TA3 v ústrety a podáva jej pomocnú ruku.

7. ročník Káčera na bicykli bude síce bez verejnosti, ale bez jej podpory by správca Nadácie TA3 nemohol splniť sľuby, ktoré dal rodinám a jednotlivcom, čakajúcim na pomoc Nadácie TA3. Každý, kto by chcel Petra Káčera podporiť v jeho snažení a prispieť tým, ktorým tento rok pomáha, môže poslať sms na číslo 832. Jej hodnota je 1 euro a službu poskytujú všetci mobilní operátori. Štát ani telekomunikačné spoločnosti si z tejto sumy nič neberú a celá je prostredníctvom Nadácie TA3 poukázaná na pomoc tým, ktorí to potrebujú.

Ako vznikol Káčer na bicykli

V roku 2014 správca Nadácie TA3 Peter Káčer postavil sám seba pred výzvu prejsť na svojom špeciálne upravenom bicykli z Bratislavy do Košíc. Odhodlal sa zvládnuť to za týždeň. Z prvotnej myšlienky otestovania fyzických možností človeka so zdravotným hendikepom napokon vzniklo charitatívne podujatie s obrovským ohlasom verejnosti. Od roku 2014 prešiel Peter Káčer tisíce kilometrov po Slovensku, navštívil stovky miest a obcí a podarilo sa mu vyzbierať viac ako milión eur na charitu.

Komu Nadácia TA3 pomáha

Nadácia TA3 pomáha ľuďom s fyzickým či mentálnym hendikepom, sociálne slabým a znevýhodneným jednotlivcom a rodinám, ako aj organizáciám s humanitárnym, sociálnym a charitatívnym zameraním. Podáva pomocnú ruku tam, kde zvyčajne zlyháva štát. Príbehy tých, pre ktorých Peter Káčer bicykluje a ktorým pomáha, sú  príkladmi množstva problémov, kde mimovládne organizácie suplujú úlohu štátu. Zmyslom pomoci Nadácie TA3 je meniť  životy ľudí k lepšiemu.

Staňte sa pravidelným prispevateľom

V prípade, že sa chcete stať pravidelným prispievateľom Nadácie TA3, pošlite SMS s textom ANO na číslo 832. V prípade, že chcete svoje pravidelné prispevanie zrušiť, pošlite SMS s textom STOP na číslo 832.

Názov nadácie: Nadácia TA3

Sídlo nadácie: Gagarinova 12, 820 15 Bratislava
č. ú.: SK07 1100 0000 0029 2712 3400
IČO: 42257760

Nadácia je založená výlučne na podporu a propagáciu verejnoprospešného účelu.
Účelom nadácie je:

- individuálna podpora sociálne slabých znevýhodnených občanov

- podpora organizácii zaoberajúcich sa deťmi, dospelými osobami, ako aj seniormi

- aktuálna pomoc pri živelných katastrofách a hromadných nešťastiach

Svoj účel plní nadácia najmä poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov aštipendií jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, zdravotníckym a vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby.

Zakladateľom nadácie je spoločnosť: C.E.N. s.r.o., so sídlom Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35 780 886, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21029/B.

Kontakt:
Mgr. Peter KÁČER
správca Nadácie TA3
Gagarinova 12
P. O. BOX 31
820 15 Bratislava

Mobil: +421 915 396 618
Fax: +421 2 4820 3549
E-mail: kacer@ta3.com, nadacia@ta3.com
Web: nadacia.ta3.com

Portrét s Petrom Káčerom

Správca Nadácie TA3 získal prestížne ocenenie Krištáľové krídlo

 

Podporené žiadosti

Podporené žiadosti 2017

Výročné správy:

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2011

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2012

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2013

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2014

Záverečná správa VZ 9.10.2015-1.10.2017

Vyúčtovanie

Vyúčtovanie verejnej zbierky od 14.7.2014 do 10.8.2014

Predbežná správa verejnej zbierky od 8.10.2014 do 8.10.2015

Vyúčtovanie verejnej zbierky od 8.10.2014 do 8.10.2015

Predbežná správa verejnej zbierky 2015 - 2016

Rozhodnutie o predĺžení verejnej zbierky

Povolenie verejnej zbierky

Daňové priznanie

Ak chcete venovať 2% z daní pre Nadáciu TA3, stiahnite si nasledovné formuláre