Nadácia TA3

Nadácia TA3 a Asociácia pomoci postihnutým: pomôcť môže každý

V tomto období každoročne organizovala Asociácia pomoci postihnutým (APPA) podujatie, ktorým pomáha svojim klientom – dospelým aj deťom s telesným znevýhodnením. Obrazy, ktoré zadarmo poskytli slovenskí výtvarníci, vydražila a z výťažku financovala liečenia, rehabilitácie, zdravotné pomôcky.

V uplynulých rokoch bolo pre Nadáciu TA3 cťou, že mohla byť partnerom tohto projektu. Na tohtoročný, jubilejný 10. ročník Charitatívneho aukčného salóna, sa APPA mimoriadne tešila a dlho pripravovala. Situácia, súvisiaca s koronavírusom, ale spôsobila, že aukciu ako hromadné podujatie nemohla zorganizovať. Vybrané rodiny však potrebujú pomoc. Preto APPA v spolupráci s Nadáciou TA3 našla náhradné riešenie: trojtýždňovú kampaň vo vysielaní Televízie TA3, počas ktorej divákov oboznamuje s osudom rodín, ktorým treba pomôcť – podporiť ich môžu prostredníctvom zaslania ľubovoľného príspevku na číslo účtu: SK07 1100 0000 0029 2712 3400.

Zapojiť sa môže každý!

Nadácia TA3 a APPA vopred ďakujú aj v mene Kristiána Rusnáka, ktorý má ojedinelý typ genetického ochorenia a potrebuje na cestu do školy exteriérový invalidný vozík.

Nadácia TA3 a APPA vopred ďakujú aj v mene Nelly Gavaľovej, ktorej zdravie trvalo poznačilo predčasné narodenie a k zlepšeniu jej stavu by prospel benecykel.

Nadácia TA3 a APPA vopred ďakujú aj v mene Kláry Kubišovej, ktorej zdravie trvalo poznačilo predčasné narodenie a k zlepšeniu jej stavu by prospel benecykel.

Nadácia TA3 a APPA vopred ďakujú aj v mene Jozefa Matysa, ktorý sa pomaly ale odhodlane zotavuje z následkov ochrnutia po úraze a potrebuje financie na ďalšiu liečbu.

Nadácia TA3 a APPA vopred ďakujú aj v mene Viktora Pamulu, ktorý má zdravotné postihnutie od narodenia a starostlivosť o neho by bola jednoduchšia, ak by mal mobilné zdvíhaciemu zariadenie.

Nadácia TA3 a APPA vopred ďakujú aj v mene Lenky Hnizíkovej, ktorej zdravie trvalo poznačilo predčasné narodenie a má viacero ťažkých diagnóz. Starí rodičia potrebujú pre ňu elektrický invalidný vozík.

Káčer na bicykli 2020

V čase mimoriadnej situácie urobil Peter Káčer mimoriadne rozhodnutie. Opäť bicykloval pre tých, ktorí to potrebujú, tentokrát však mimoriadne sám. Už siedmy rok išiel na hranicu svojich síl, aby pomáhal ľuďom s vážnymi zdravotnými problémami. Pridajte sa aj vy! Pošlite sms v hodnote 1 € na číslo 832. Vďaka Vašej podpore môže Nadácia TA3 meniť životy ľudí k lepšiemu.

Všetky novinky, podrobnosti a informácie sa dozviete na webstránke kacer2020.ta3.com.

Komu Nadácia TA3 pomáha

Nadácia TA3 pomáha ľuďom s fyzickým či mentálnym hendikepom, sociálne slabým a znevýhodneným jednotlivcom a rodinám, ako aj organizáciám s humanitárnym, sociálnym a charitatívnym zameraním. Podáva pomocnú ruku tam, kde zvyčajne zlyháva štát. Príbehy tých, pre ktorých Peter Káčer bicykluje a ktorým pomáha, sú  príkladmi množstva problémov, kde mimovládne organizácie suplujú úlohu štátu. Zmyslom pomoci Nadácie TA3 je meniť životy ľudí k lepšiemu.

Staňte sa pravidelným prispevateľom

V prípade, že sa chcete stať pravidelným prispievateľom Nadácie TA3, pošlite SMS s textom ANO na číslo 832. V prípade, že chcete svoje pravidelné prispevanie zrušiť, pošlite SMS s textom STOP na číslo 832.

Názov nadácie: Nadácia TA3

Sídlo nadácie: Gagarinova 12, 820 15 Bratislava
č. ú.: SK07 1100 0000 0029 2712 3400
IČO: 42257760

Nadácia je založená výlučne na podporu a propagáciu verejnoprospešného účelu.
Účelom nadácie je:

- individuálna podpora sociálne slabých znevýhodnených občanov

- podpora organizácii zaoberajúcich sa deťmi, dospelými osobami, ako aj seniormi

- aktuálna pomoc pri živelných katastrofách a hromadných nešťastiach

Svoj účel plní nadácia najmä poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov aštipendií jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, zdravotníckym a vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby.

Zakladateľom nadácie je spoločnosť: C.E.N. s.r.o., so sídlom Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35 780 886, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21029/B.

Kontakt:
Mgr. Peter KÁČER
správca Nadácie TA3
Gagarinova 12
P. O. BOX 31
820 15 Bratislava

Mobil: +421 915 396 618
Fax: +421 2 4820 3549
E-mail: kacer@ta3.com, nadacia@ta3.com
Web: nadacia.ta3.com

Portrét s Petrom Káčerom

Správca Nadácie TA3 získal prestížne ocenenie Krištáľové krídlo

 

Podporené žiadosti

Podporené žiadosti 2017

Výročné správy:

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2011

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2012

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2013

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2014

Záverečná správa VZ 9.10.2015-1.10.2017

Vyúčtovanie

Vyúčtovanie verejnej zbierky od 14.7.2014 do 10.8.2014

Predbežná správa verejnej zbierky od 8.10.2014 do 8.10.2015

Vyúčtovanie verejnej zbierky od 8.10.2014 do 8.10.2015

Predbežná správa verejnej zbierky 2015 - 2016

Rozhodnutie o predĺžení verejnej zbierky

Povolenie verejnej zbierky

Daňové priznanie

Ak chcete venovať 2% z daní pre Nadáciu TA3, stiahnite si nasledovné formuláre