Nadácia TA3

Umenie pomáha – pomáhať umením

Asociácia pomoci postihnutým a Nadácia TA3 už dlhodobo spolupracujú na projekte Charitatívneho aukčného salóna. Z výťažku dražby diel slovenských umelcov podporujú ľudí so znevýhodnením. Veľa času a energie venovali príprave 10. ročníka. Pre pandémiu však dražba diel nemohla byť v plánovanom termíne.

Príbehy 6 ľudí, klientov APPA, ktorí potrebovali pomoc akútne a nezniesli odklad, zaradila Televízia TA3 do vysielania pred niekoľkými mesiacmi. U divákov našli odozvu a v ich mene ďakujeme za pomoc.

Myšlienky usporiadať dražbu sa však APPA a Nadácia TA3 nechceli vzdať. Museli ju presunúť do online priestoru – aukcia reprezentatívneho výberu súčasného slovenského umenia bude formou elektronickej dražby v spolupráci s Aukčnou spoločnosťou SOGA. V upútavke na online aukciu sú použité niektoré z diel, ktoré si môžete vydražiť a pomôcť tak ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

 

Z výťažku online aukcie diel podporíme tri nové rodiny s telesne postihnutým členom.

Sú to: 3-ročná Glória Vieriková, 25-ročný Patrik Fabo a 15-ročná Viktória Vigašová. Všetci traja majú diagnózu DMO a potrebujú rehabilitácie. Do 30. marca sa s nimi stretnete vo vysielaní Televízie TA3.

Podporiť ich a prispieť im na rehabilitáciu môžete buď vydražením diela na platforme Aukčného domu SOGA, alebo prostredníctvom účtu Nadácie TA3. Veríme, že sa stretnú s Vašou odozvou.

Ďakujeme, že podporujete naše aktivity.

Prajeme vám veľa zdravia!

Komu Nadácia TA3 pomáha

Nadácia TA3 pomáha ľuďom s fyzickým či mentálnym hendikepom, sociálne slabým a znevýhodneným jednotlivcom a rodinám, ako aj organizáciám s humanitárnym, sociálnym a charitatívnym zameraním. Podáva pomocnú ruku tam, kde zvyčajne zlyháva štát. Príbehy tých, pre ktorých Peter Káčer bicykluje a ktorým pomáha, sú  príkladmi množstva problémov, kde mimovládne organizácie suplujú úlohu štátu. Zmyslom pomoci Nadácie TA3 je meniť životy ľudí k lepšiemu.

Staňte sa pravidelným prispevateľom

V prípade, že sa chcete stať pravidelným prispievateľom Nadácie TA3, pošlite SMS s textom ANO na číslo 832. V prípade, že chcete svoje pravidelné prispevanie zrušiť, pošlite SMS s textom STOP na číslo 832.

Názov nadácie: Nadácia TA3

Sídlo nadácie: Gagarinova 12, 820 15 Bratislava
č. ú.: SK07 1100 0000 0029 2712 3400
IČO: 42257760

Nadácia je založená výlučne na podporu a propagáciu verejnoprospešného účelu.
Účelom nadácie je:

- individuálna podpora sociálne slabých znevýhodnených občanov

- podpora organizácii zaoberajúcich sa deťmi, dospelými osobami, ako aj seniormi

- aktuálna pomoc pri živelných katastrofách a hromadných nešťastiach

Svoj účel plní nadácia najmä poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov aštipendií jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, zdravotníckym a vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby.

Zakladateľom nadácie je spoločnosť: C.E.N. s.r.o., so sídlom Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35 780 886, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21029/B.

Kontakt:
Mgr. Peter KÁČER
správca Nadácie TA3
Gagarinova 12
P. O. BOX 31
820 15 Bratislava

Mobil: +421 915 396 618
Fax: +421 2 4820 3549
E-mail: kacer@ta3.com, nadacia@ta3.com
Web: nadacia.ta3.com

Portrét s Petrom Káčerom

Správca Nadácie TA3 získal prestížne ocenenie Krištáľové krídlo

 

Podporené žiadosti

Podporené žiadosti 2017

Výročné správy:

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2011

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2012

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2013

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2014

Záverečná správa VZ 9.10.2015-1.10.2017

Vyúčtovanie

Vyúčtovanie verejnej zbierky od 14.7.2014 do 10.8.2014

Predbežná správa verejnej zbierky od 8.10.2014 do 8.10.2015

Vyúčtovanie verejnej zbierky od 8.10.2014 do 8.10.2015

Predbežná správa verejnej zbierky 2015 - 2016

Rozhodnutie o predĺžení verejnej zbierky

Povolenie verejnej zbierky

Daňové priznanie

Ak chcete venovať 2% z daní pre Nadáciu TA3, stiahnite si nasledovné formuláre