Posledné diely

Ako funguje mozog

Hostia: Gabriela Timárová (LF UK, UNB), neurologička, Mária Čunderlíková, riaditeľka Centra MEMORY, Igor Farkaš (FMFI UK), kognitívny vedec.

Podstata lásky

Hostia: etnologička Katarína Nádaská, psychológ Dušan Fabián, neurofyziologička Daniela Ostatníková.

Kybernetická bezpečnosť

Hostia: Miroslav Brvnišťan / odborník na bezpečnosť, Ivan Makatura / bezpečnostný konzultant, IBM, Marek Zeman / vedúci Oddelenia bezpečnosti informačných systémov, Tatra banka.

Vysvedčenia a konflikty

Hostia: Eva Gajdošová / detská psychologička, Erik Radnósti / stredoškolský pedagóg, Michal Hacaj / školský psychológ