Posledné diely

Vedec roka 2016

Hostia: Tomáš Bertók / Mladá osobnosť vedy, Mária Omastová / Vedkyňa roka, Pavel Povinec / Vedec roka

Koniec druhej svetovej vojny

Hostia: Stanislav Mičev, generálny riaditeľ Múzea SNP, Dr. Michal Schvarc, historik (Historický ústav SAV), Dr. Peter Zelenák, historik (FiF UK).

Polutanty a zdravie človeka

Hostia: František Kundracik, fyzik, FMFI UK / Jozef Prousek, environmentálny chemik, FCHPT STU / Lukáš Hrdlička, environmentálny chemik, FCHPT STU

Marí SFZ spravodlivosť?

Hostia: Vlastislav Laskovský, bývalý rozhodca a nevymenovaný predseda OBFZ Prešov, Juraj Čurný, manažér komunikácie a PR SFZ, Jozef Malich, predseda legislatívno - právnej a etickej komisie SFZ, Juraj Kuráň, právnik a bývalý predseda rozhodcovského súdu, Peter Lukášek, právny zástupca futbalových profesionálov

Nebojme sa rakoviny

Hostia: Alena Kallayová / lekárka, Andrea Križanová / psychológ, Natália Špesová / Liga proti rakovine

Turecké referendum a Európa

Hostia: Aneta Világi / Katedra politológie FIF UK, Jozef Lenč / politológ, Zuzana Gabrižová / šéfredaktorka portálu EURACTIV.SK