Posledné diely

Marí SFZ spravodlivosť?

Hostia: Vlastislav Laskovský, bývalý rozhodca a nevymenovaný predseda OBFZ Prešov, Juraj Čurný, manažér komunikácie a PR SFZ, Jozef Malich, predseda legislatívno - právnej a etickej komisie SFZ, Juraj Kuráň, právnik a bývalý predseda rozhodcovského súdu, Peter Lukášek, právny zástupca futbalových profesionálov

Nebojme sa rakoviny

Hostia: Alena Kallayová / lekárka, Andrea Križanová / psychológ, Natália Špesová / Liga proti rakovine

Turecké referendum a Európa

Hostia: Aneta Világi / Katedra politológie FIF UK, Jozef Lenč / politológ, Zuzana Gabrižová / šéfredaktorka portálu EURACTIV.SK

Ako funguje mozog

Hostia: Gabriela Timárová (LF UK, UNB), neurologička, Mária Čunderlíková, riaditeľka Centra MEMORY, Igor Farkaš (FMFI UK), kognitívny vedec.