Posledné diely

Podstata lásky

Hostia: etnologička Katarína Nádaská, psychológ Dušan Fabián, neurofyziologička Daniela Ostatníková.

Kybernetická bezpečnosť

Hostia: Miroslav Brvnišťan / odborník na bezpečnosť, Ivan Makatura / bezpečnostný konzultant, IBM, Marek Zeman / vedúci Oddelenia bezpečnosti informačných systémov, Tatra banka.

Vysvedčenia a konflikty

Hostia: Eva Gajdošová / detská psychologička, Erik Radnósti / stredoškolský pedagóg, Michal Hacaj / školský psychológ

Päťsté výročie reformácie

Hostia: Ľubomír Batka (dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK), Marek Heczei (katolícky teológ, TF TU v Bratislave), Tomáš Gál (religionista).

Silné mrazy v Európe

Hostia: Milan Lapin (klimatológ, FMFI UK), Peter Labaš (prednosta I. Chirurgickej kliniky, LF UK), Miriam Jarošová (meteorologička), Marián Gliganič (OZ de Paul).

Vtáčia chrípka

Hostia: Zuzana Krištúfková (epidemiologička), Fedor Čiampor (virológ), Jozef Bíreš (riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy), Ján Mikas (hlavný hygienik Slovenskej republiky).