Prihlásenie

Program

  • 07:00 Ranné správy
  • 07:30 Ranné správy
  • 08:00 Ranné správy
  • 08:30 Ranné správy
  • 09:00 Správy
  • 09:30 Šport + (repríza)
  • 10:00 Správy
  • 11:00 Správy
  • 11:30 Cestovanie za golfom(repríza)
  • 12:00 Žurnál
  • 12:30 Ekonomika
  • 12:45 Spektrum (repríza)
  • 13:00 Správy
  • 14:00 Správy / Štúdio TA3
  • 14:30 13. komnata(repríza)
  • 15:00 Správy / Štúdio TA3
  • 15:30 Ekonomika a šport
  • 16:00 Žurnál
  • 16:30 Dokument
  • 16:45 Svet technológií (repríza)
  • 17:00 Správy / Štúdio TA3
  • 17:30 Správy / Štúdio TA3
  • 18:00 Správy
  • 18:30 Hlavné správy a šport
  • 19:00 Správy
  • 19:30 Ekonomika
  • 20:00 Portrét
  • 20:30 Správy
  • 20:45 Peňaženka
  • 21:00 24 hodín vo svete
  • 21:30 Showbiz (repríza)
  • 22:00 Žurnál
  • 22:30 Šport +
  • 23:00 Správy
  • 23:30 Bez dresu
  • 00:30 Žurnál
  • 01:00 Koniec vysielania
  • 06:00 Ranné správy
  • 06:30 Ranné správy
  • 07:00 Ranné správy
  • 07:30 Ranné správy
  • 08:00 Ranné správy
  • 08:30 Ranné správy
  • 09:00 Správy
  • 09:30 Šport + (repríza)
  • 10:00 Správy
  • 10:30 Správy
  • 11:00 Správy
  • 11:30 Dokument(repríza)
  • 12:00 Žurnál
  • 12:30 Ekonomika
  • 12:45 Dokument(repríza)
  • 13:00 Správy / Štúdio TA3
  • 13:40 Ekonomika a šport
  • 14:00 Správy / Štúdio TA3
  • 14:30 Týždeň v kultúre (repríza)
  • 15:00 Správy / Štúdio TA3
  • 15:30 Správy
  • 15:40 Ekonomika a šport
  • 16:00 Žurnál
  • 16:45 Spektrum(repríza)
  • 17:00 Správy / Štúdio TA3
  • 17:30 Správy / Štúdio TA3 / Záznam TB
  • 18:00 Cestujeme bez hraníc(repríza)
  • 18:30 Hlavné správy a šport
  • 19:00 Správy
  • 19:30 Ekonomika
  • 20:00 Dokument
  • 20:30 Správy
  • 20:45 Labyrint
  • 21:00 24 hodín vo svete
  • 21:30 Portrét (repríza)
  • 22:00 Žurnál
  • 22:30 Šport +
  • 23:00 Správy
  • 23:15 Správy - TB zostrih
  • 00:00 24 hodín vo svete (repríza)
  • 00:30 Žurnál
  • 01:00 Koniec vysielania
  • 06:00 Ranné správy
  • 06:30 Ranné správy
  • 07:00 Ranné správy
  • 07:30 Ranné správy
  • 08:00 Ranné správy
  • 08:30 Ranné správy
  • 09:00 Správy
  • 09:30 Šport + (repríza)
  • 10:00 Správy
  • 10:30 Správy
  • 11:00 Správy
  • 11:30 Týždeň v kultúre(repríza)
  • 12:00 Žurnál
  • 12:30 Ekonomika
  • 12:45 Labyrint (repríza)
  • 13:00 Správy / Štúdio TA3
  • 13:40 Ekonomika a šport
  • 14:00 Správy / Štúdio TA3
  • 14:30 Motoring (repríza)
  • 15:00 Správy / Štúdio TA3
  • 15:30 Správy
  • 15:40 Ekonomika a šport
  • 16:00 Žurnál
  • 16:30 Ekonomika
  • 16:45 Spektrum (repríza)
  • 17:00 Správy / Štúdio TA3
  • 17:30 Správy / Štúdio TA3
  • 18:00 Správy
  • 18:30 Hlavné správy a šport
  • 19:30 Ekonomika
  • 20:00 Cestovanie za golfom
  • 20:30 Správy
  • 20:45 Biznis
  • 21:00 24 hodín vo svete
  • 21:30 Dokument
  • 22:00 Žurnál
  • 22:30 Šport +
  • 23:00 Správy
  • 23:15 Správy - TB zostrih
  • 00:00 24 hodín vo svete (repríza)
  • 00:30 Žurnál
  • 01:00 Koniec vysielania
  • 06:00 Ranné správy
  • 06:30 Ranné správy
  • 07:00 Ranné správy
  • 07:30 Ranné správy
  • 08:00 Ranné správy
  • 08:30 Ranné správy
  • 09:00 Správy
  • 09:30 Šport + (repríza)
  • 10:00 Správy
  • 10:30 Správy
  • 11:00 Správy
  • 11:30 Dokument
  • 12:00 Žurnál
  • 12:30 Ekonomika
  • 12:45 Biznis (repríza)
  • 13:00 Správy / Štúdio TA3
  • 13:40 Ekonomika a šport
  • 14:00 Správy / Štúdio TA3
  • 14:30 Tak takto?! (repríza)
  • 15:00 Správy / Štúdio TA3
  • 15:30 Správy
  • 15:40 Ekonomika a šport
  • 16:00 Žurnál
  • 16:30 Dokument (repríza)
  • 17:00 Správy / Štúdio TA3
  • 17:30 Správy / Štúdio TA3
  • 18:00 Správy
  • 18:30 Hlavné správy a šport
  • 19:30 Ekonomika
  • 20:00 Motoring (repríza)
  • 20:30 Správy
  • 21:00 24 hodín vo svete
  • 21:30 Cestujeme bez hraníc
  • 22:00 Žurnál
  • 22:30 Šport +
  • 22:45 Golf
  • 23:00 Správy
  • 23:15 Správy - TB zostrih
  • 00:00 24 hodín vo svete(repríza)
  • 00:30 Žurnál
  • 01:00 Koniec vysielania
  • 06:00 Ranné správy
  • 06:30 Ranné správy
  • 07:00 Ranné správy
  • 07:30 Ranné správy
  • 08:00 Ranné správy
  • 08:30 Ranné správy
  • 09:00 Správy
  • 09:30 Šport + (repríza)
  • 09:45 Golf (repríza)
  • 10:00 Správy
  • 10:30 Správy
  • 11:00 Správy
  • 11:30 Cestujeme bez hraníc(repríza)
  • 12:00 Žurnál
  • 12:30 Ekonomika
  • 12:45 Svet technológií (repríza)
  • 13:00 Správy / Štúdio TA3
  • 13:40 Ekonomika a šport
  • 14:00 Správy / Štúdio TA3
  • 14:30 Analýzy a trendy (repríza)
  • 15:00 Správy / Štúdio TA3
  • 15:30 Správy
  • 15:40 Ekonomika a šport
  • 16:00 Žurnál
  • 16:30 Ekonomika
  • 16:45 Biznis (repríza)
  • 17:00 Správy
  • 18:00 Správy
  • 18:15 Bago
  • 18:30 Hlavné správy a šport
  • 19:30 Ekonomika
  • 19:50 Dobré správy
  • 20:30 Správy
  • 20:45 Euronews
  • 21:00 24 hodín vo svete
  • 21:30 Bravo!
  • 22:00 Žurnál
  • 22:30 Šport +
  • 23:00 Správy
  • 23:15 Rozhovory cez polnoc
  • 00:30 Žurnál
  • 01:00 Koniec vysielania
  • 07:00 Správy
  • 07:30 Správy
  • 08:00 Správy
  • 08:30 Správy
  • 08:45 Bago (repríza)
  • 09:00 Správy
  • 09:30 Šport + (repríza)
  • 10:00 Správy
  • 10:30 Správy
  • 11:00 Správy
  • 11:30 Dobré správy(repríza)
  • 12:00 Žurnál
  • 12:30 Cestujeme bez hraníc
  • 13:00 Správy
  • 13:30 Týždeň vo filme
  • 14:00 Správy
  • 14:30 Spektrum
  • 14:45 Rozhovory cez polnoc
  • 16:00 Žurnál
  • 16:30 Bravo! (repríza)
  • 17:00 Správy / Štúdio TA3
  • 18:00 Motoring
  • 18:30 Hlavné správy a šport
  • 19:00 Správy
  • 19:30 Portrét (repríza)
  • 20:00 Bez dresu (repríza)
  • 21:00 24 hodín vo svete
  • 21:30 Showbiz(repríza)
  • 22:00 Žurnál
  • 22:30 Šport +
  • 23:00 Správy
  • 23:30 Správy
  • 00:00 24 hodín vo svete (repríza)
  • 00:30 Žurnál
  • 01:00 Koniec vysielania
  • 07:00 Správy
  • 07:30 Správy
  • 08:00 Správy
  • 08:30 Správy
  • 09:00 Správy
  • 09:30 Šport + (repríza)
  • 10:00 Správy
  • 10:30 Správy
  • 11:00 Bez dresu (repríza)
  • 12:00 Žurnál
  • 12:30 Portrét
  • 13:00 Správy
  • 13:30 Showbiz (repríza)
  • 14:00 Správy
  • 14:30 Dokument(repríza)
  • 15:00 Správy / Štúdio TA3
  • 15:30 Týždeň vo filme(repríza)
  • 16:00 Žurnál
  • 16:30 Týždeň v kultúre
  • 17:00 Správy
  • 17:15 Stvorení pre šport
  • 17:30 Správy
  • 17:45 Svet technológií
  • 18:00 13. komnata
  • 18:30 Hlavné správy a šport
  • 19:00 Golf(repríza)
  • 19:15 Správy
  • 19:30 Správy
  • 19:45 Rozhovory cez polnoc(repríza)
  • 21:00 Správy
  • 21:30 Cestovanie za golfom
  • 22:00 Žurnál
  • 22:30 Šport +
  • 23:00 Správy
  • 23:30 Správy(repríza)
  • 00:00 Koniec vysielania

Feedback

Feedback
Captcha (6.46 kB)