Rozhovory cez polnoc

Je v hudbe matematika?

| zdroj: TA3

Hostia: Lucia Papanetzová / hudobná skladateľka, VŠMU, Marek Žabka / muzikológ, FF UK, Pavol Zlatoš / matematik, FMFI UK.

Agresivita drieme v každom

| zdroj: TA3

Hostia: Martin Grónsky / forenzný psychológ Akadémie PZ SR a Gabriel Trojčák/ inštruktor špeciálnych jednotiek.

Život horských záchranárov

| zdroj: TA3

Hostia: Marek Biskupič / Stredisko lavínovej prevencie HZS - Liptovský Hrádok, Vladimír Šedek / HZS Veľká Fatra a Roman Švanda / HZS Západné Tatry

To nie ja, to môj gén

| zdroj: TA3

Hostia: Michal Ondrejčák/ Klinický genetik, Vladimír Ferák/ Genetik a Peter Celec/ Molekulárny biológ.

Čarovné čarovanie

| zdroj: TA3

Hostia: Dr. Katarína Nádaská, historička a etnologička a mgr. Anna Medveďová Gašková, etnologička.

Ako to povedať deťom

| zdroj: TA3

Hostia: Marianna Rajecová / psychologička a Ivan Vyskočil / psychológ

Pripravení na život?

| zdroj: TA3

Hostia: Mgr. Emília Bezáková PhD. / koordinátorka odborných činností pre pomoc rodinám s deťmi organizácie Úsmev ako dar, Dr. Ján Herák / sociálny pracovník, Domov na polceste, Marek Vadrna / kaplán.

Teória relativity oslavuje

| zdroj: TA3

Hostia: Eduard Masár / Katedra teoretickej fyziky FMFI UK, Vladimír Balek / Katedra teoretickej fyziky FMFI UK.

Nahradí umelá inteligencia naše IQ a EQ?

| zdroj: TA3

Hostia: Hana Dojčanová/ Predsedníčka Mensa Slovensko, Peter Hubinský/ Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU, Ľubica Vranková / Psychologička.

Tajomstvá podzemia

| zdroj: TA3

Hostia: Peter Holúbek/ Slovenská speleologická spoločnosť a Igor Pap/ Objaviteľ jaskýň

Titánoví ľudia

| zdroj: TA3

Hostia: D.r.h.c, Prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., Vedúci katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. prednosta Neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine.

Medzi vedou a vierou

| zdroj: TA3

Hostia: profesor Mons. Gašpar Fronc, Teológická fakulta Univerzity Komenského, Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc., hlavný vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu SAV.

In vino sanitas

| zdroj: TA3

Hostia: Mgr. Peter Fiala, fyzioterapeut, Mgr. Ivana Zvolenská, enologička, Rastislav Šuták, someliér.

Pasca na naše zmysly

| zdroj: TA3

Hostia: Richard Fekete / psychológ, Juraj Frank / špecialista na online reklamu, Stanislav Bajaník / špecialista na reklamu

Doprava budúcnosti

| zdroj: TA3

Hostia: Ján Lešinský, Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Peter Badík. Slovenská asociácia pre elektromobilitu a Michal Karpat, motoristický novinár.